เงินเดือนบัญชี 3 ผ่านแล้ว

 

เงินเดือนบัญชี 3 ที่ผ่าน กถ.ท่านประธานลงนามแล้วครับ

รอเข้า ก กลาง อบต.เพื่อเห็นชอบและนำไปใช้กับเงินเพิ่มคุณวุฒิ

ปี 56/57 ที่ ก กลางจะต้องพิจารณาเดือนต่อไปครับ..

 

b1

 

 

 

 

b2

 

joomla 1.8 joomla 1.8